สภ.ปากเกร็ด Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ถ่ายภาพคู่กับ พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ ผกก.สภ.ปากเกร็ด ในวันเปิดโครงการ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “Smart Safety Zone 4.0 เมืองทองธานี” พื้นที่โครงการทั้งหมด 3 ตารางกิโลเมตร, 7 ชุมชน, ร้านสะดวกซื้อ 17 แห่ง, ธนาคาร 13 แห่ง, มีประชนกรประมาณ 40,000 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว ได้แก่

                1. บริเวณตึกคอนโดเมืองทองธานี ซึ่งมีประชาชนหลากหลายพื้นที่มาพักอาศัย มีประชากรอยู่หนาแน่นประมาณ 40,000 คน เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกรูปแบบ

                2. มีพื้นที่รกร้างซึ่งเป็นอาคารสูงหลายแห่ง มีการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม

                3. เป็นแหล่งจัดงานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนาระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม เข้าออกพื้นที่

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ ดังนี้

                1. เป็นพื้นที่สำคัญในการจัดแสดงสินค้า คอนเสิร์ต และการประชุมสัมมนาระดับประเทศ และระดับโลก

                2. เป็นที่รู้จักมักคุ้นของประชาชนคนไทย

                3. เป็นศูนย์รวมหน่วยงานต่างๆที่สำคัญทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, การกีฬาแห่งประเทศไทย (สถานกีฬาเมืองทองธานี, ธันเดอร์โดม), สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด, ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานแจ้งวัฒนะ และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

                4. เป็นแหล่งรวมของสถานศึกษาทุกระดับชั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี, โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์, โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร, โรงเรียนกุมุทมาส และโรงเรียนอนุบาลจุติพร

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถาบันทางการเงินอันดับต้นๆของประเทศ ได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานแจ้งวัฒนะ, กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป มีห้างร้านที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของประชาชนคนไทย เช่น บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งมอลล์, คอสโม บาซาร์, คอสโม วอล์ก เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คซึ่งมีการจัดงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

                – จัดตั้ง ศูนย์ CCOC สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด โดยดึงภาพจากกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่ Online ภาพขึ้นที่ศูนย์ CCOC สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และเพิ่มเจ้าหน้าที่ควมคุมระบบกล้อง CCTV Online โดยเฉพาะ

                – จัดทำ LINE Official สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดปากเกร็ด, Line กลุ่มแจ้งเหตุ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

                – ปรับปรุงรถยนต์สายตรวจเขต ที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณโครงการ เพื่อให้มีความแตงต่างจากสายตรวจเขตอื่นๆ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

                – จัดตั้ง สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ย่อย ส่วนเมืองทองธานี ในพื้นที่โครงการ เพื่อรับแจ้งเหตุ รับแจ้งเอกสารหาย และให้บริการประชาชน

                – ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม โดยเป็นกล้อง CCTV ระบบ Online สามารถดูภาพจากกล้องได้ทั้งที่ศูนย์ CCOC สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด, สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ย่อย ส่วนเมืองทองธานี, หรือโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต

                – ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดการพื้นที่รกร้าง อาคารร้าง ให้มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งมั่วสุม และพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม

                – ปรับปรุงระบบไฟส่องแสงสว่างที่ชำรุด เพิ่มเติมในส่วนที่มืดสลัว และเป็นจุดเสี่ยงแก่การเกิดอาชญากรรม

                – ขีดสี-ตีเส้น ปรับปรุงพื้นผิวถนน ปรับปรุงป้ายจราจรที่ชำรุด

                – ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วบริเวณ ประชาสัมพันธ์ผ่านบิลบอร์ดขนาดใหญ่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ YouTube, Facebook, Line กลุ่ม

        สำหรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของตำรวจภูธรภาค 1 ได้เลือกพื้นที่เมืองทองธานี กว่า 4,000 ไร่ โดยมีที่พักอาศัยมีทั้งโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ผู้พักอาศัยราว 200,000 คน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ที่มีร้านค้า สถานบริการ อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถานศึกษา เปิดดำเนินการหลายแห่งในพื้นที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

         ซึ่ง นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า โครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ

         พื้นที่เมืองทองธานี ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 3 ประการ ได้แก่ Risk, Landmark และ Economic เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เป็นที่ตั้งของ อิมแพ็ค ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ในพื้นที่เมืองทองธานี ยังมีผู้พักอาศัย ผู้ที่เดินทางมาทำงาน และมาเที่ยวชมงานและใช้บริการ ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก จึงต้องให้การดูแลความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

         ซึ่งที่ผ่านมา อิมแพ็ค บริหารจัดการพื้นที่ภายใต้ มอก.22300 มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ พร้อมจัดทีมบริหารเมือง หรือ City Management เป็นหน่วยงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่เมืองทองธานี การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ Smart Safety Zone 4.0 และเลือกเมืองทองธานีเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญที่จะต้องดูแลความปลอดภัย จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นตอกย้ำให้ อิมแพ็ค เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ที่มีความปลอดภัยสูงสุด