สภ.เมืองภูเก็ต Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพคู่กับ พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ในวันเปิดโครงการ
พื้นที่ดำเนินโครงการ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “Phuket Old Town” พื้นที่โครงการทั้งหมด 1.02 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 1,285 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ ตึกสถาปัตยกรรมออกแบบสไตล์ ชิโนโปรตุกิส ที่สวยงาม

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ Phuket Old Town  เช่น ร้านค้า , ร้านอาหาร , สถานบันเทิง , สถานที่พัก , ถนนคนเดิน

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV ของภาครัฐและเอกชน การนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แก่ วิทยุดิจิตอล ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ Line Official Account, Facebook, Youtube, Police i lert u, Police 4.0 และ Crime Online

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         ปรับปรุงภูมิทัศน์ , ทาสีตีเส้น , ใช้โดรนสำรวจพื้นที่ , แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , รถประชาสัมพันธ์โครงการ , ตู้รับแจ้งเหตุ Emergency Call