สภ.เมืองอุดรธานี Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.อารี สินสุธา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ในวันเปิดโครงการ

ตำรวจภูธรภาค 4 ได้คัดเลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เป็นสถานีนำร่อง ดำเนินโครงการ “UDON SAFETY ZONE 4.0”

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “อุดรเซฟตี้โซน” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Udon Safety Zone” พื้นที่โครงการทั้งหมด 2  ตร.กม

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ  

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV จำนวน 537 ตัว แบ่งเป็นกล้องเทศบาลนครอุดรธานีตามเส้นทาง 12 ตัว, โรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์ 30 ตัว, สถานีรถไฟ 27 ตัว, เซนทรัลพลาซ่าอุดรธานี 250 ตัว, Landmark UD town 155 ตัว, ตลาดนัดรถไฟ 15 ตัว, ตลาดเซ็นเตอร์พอย 12 ตัว, ซอยสัมพันธ์มิตร 36 ตัว, ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ ได้แก่ Police 4.0 , Line Official Account, Line, Facebook, Youtube, เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม, สายตรวจ GPS และ License Plate

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

          ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม , ทาสีตีเส้น , ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน