สภ.เมืองราชบุรี Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี ในวันเปิดโครงการ
“ชุมชนรอบตลาดศรีเมือง Smart Safety Zone 4.0” พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 3  ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 18,000 คน

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ชุมชนรอบตลาดศรีเมือง Smart Safety Zone 4.0” พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 3  ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 18,000 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ  

         Economic – เป็นพื้นที่ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV จำนวน 170 ตัว

ครอบคลุมพื้นที่โครงการ ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ ได้แก่ Line Official (Line OA) , Police I lert u , Police 4.0 , ระบบติดตามการปฏิบัติงาน แบบ GPS Realtime Life 360 , ระบบอ่านป้ายทะเบียน License Plate , Facebook

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         รถตรวจการไฟฟ้า , อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) , การประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับ การประชาสัมพันธ์โดยการติดป้ายโครงการ , การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่