สภ.เมืองปราจีนบุรี Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพคู่กับ พ.ต.อ.ธนกฤษ พาภิรมย์ ผกก.สภ.เมืองปราจีนบุรี ในวันเปิดโครงการ
โครงการ “Smart safety zone 4.0 ปราจีนวนารมย์” ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการ Smart safety zone 4.0 อย่างทั่วถึง

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “Smart Safety Zone 4.0 ปราจีนวนารมย์”  พื้นที่โครงการทั้งหมด 1.2 ตารางกิโลเมตร

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว ดังนี้

                1.สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ มีการรวมกลุ่มมั่วสุมก่อความวุ่นวาย และมีประชาชนมาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย

                2.ห้างเอกภาพ ซุปเปอร์ เป็นแหล่งซื้อขายสินขายต่างๆ มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก

                3.บางพื้นที่ในเขตชุมชนมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอและยังมีคดีอาญากรรมเกิดขึ้นเยอะ

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ เช่น สถานีรถไฟ, สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์, ถนนราษฎรดำริ, ถนนเทศบาลดำริ เป็นต้น

         Economic – เป็นพื้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ร้าน,ร้านอาหาร,ร้านทอง,ธนาคาร ซึ่งหากเกิดอาชญากรรมขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวและนักลุงทุนไม่อยากเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนในพื้นที่

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV  ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ Police 4.0 , Facebook , Line Official , Youtube

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นำโดย พลตำรวจตรี นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี, พันตำรวจเอก เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี, พันตำรวจเอก ธนกฤษ พาภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี, นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี, นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม(BIG 6) ร่วมกันดำเนินโครงการตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม

         เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการ Smart safety zone 4.0 มีประสิทธิภาพสูงสุด สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้

         1.ตู้ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (KIOSK) จำนวน 2 ตู้

         2.ติดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (ศูนย์ CCOC )ซึ่งมีกล้องในพื้นที่โครงการทั้งหมด 70 ตัว กล้องเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 36 ตัว และขอสนับสนุนกล้องจากประชาชน จำนวน 34 ตัว

         3. Police 4.0

         4. Line Official Account สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี

         5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันเหตุอาชญากรรม, จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น,

         6.การดำเนินการปรับเปลี่ยน โลโก้รถสายตรวจ

         7.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่

         8.สายตรวจโดรน

         9.แจ้งเอกสารหายออนไลน์, นัดหมายแจ้งความล่วงหน้า