สภ.ปากช่อง Smart Safety Zone 4.0

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชื่อเรียกว่า “ชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง”

จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง”  

พื้นที่โครงการทั้งหมด 3.9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งหมด 18,786 คน แบ่งเป็นชาย 8,773 คน , หญิง 10,013 คน จำนวนครัวเรือน 7,827 ครัวเรือน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

1.Risk เป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ราชการ ธนาคาร ร้านทอง จำนวนมาก มีสถานออกกำลังกายเขาแคน เป็นจุดอับและมีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมขึ้นได้ ประกอบกับถนนสายมิตรภาพสายเก่า มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย และไม่มีกล้อววงจรปิด ทำให้การพิจารณาคดีหรือการสอบสวนคดีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย

2) Landmark อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถานที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

3) Economic ในช่วงปลายปีมักจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของตัวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV จำนวน 158 ตัว ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ Police 4.0 , Police i lert u, Facebook , Line Official , Crimes Online  

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

เพิ่มกล้อง CCTV , ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน , สายตรวจโดรน , รถกอล์ฟ ไฟฟ้า, รถยนต์สายจรวจ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม  , แผ่นพับ , ป้ายประชาสัมพันธ์

ปากช่อง. โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0. เพื่อเป็นโครงการนำร่อง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อม พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา และ พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ประชุมติดตามความพร้อม สภ.ปากช่อง ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

มี พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง นายอำเภอปากช่อง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง ประธาน กต.ตร.สภ.ปากช่อง ผู้แทนชุมชน ใน อ.ปากช่อง และ ตัวแทนภาคธุรกิจ ร่วมกันปลุกปั้นทำโครงการ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้สร้าง smart safety zone 4.0 ติดตั้ง CCTV จำนวน 95 ตัว และอยู่ระหว่างติดตั้งเพิ่มอีก 29 ตัว ผ่านสาย fiber optic มาที่ห้องควบคุม CCOC

ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ตรวจสภาพการจราจร ใช้แอปพลิเคชัน police 4.0 ในการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ

ใช้แอปพลิเคชัน Police i lert u นำ QR code มาใช้ในการตรวจจุดตรวจต่างๆ

มี Line official account ในการรับแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนคดีอาชญากรรม และแจ้งเอกสารหายออนไลน์

จัดตั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดทำ people poll ถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองปลอดภัย smart safety zone 4.0

โครงการนี้ ภ.3 ขับเคลื่อนได้ทันที เพราะเป็นแนวคิดที่ ภ.3 ทำมาแล้ว “1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน” (1DOS) ที่มีการนำกล้อง CCTV ติดตั้งตามจุดเสี่ยง ทางร่วมทางแยกในพื้นที่ เพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

สภ.ปากช่อง ได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ อาชญากรรมลดลง

1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน (1DOS) ของ ภ.3 ตามแนวคิดของ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ที่ทำมาตั้งแต่รับตำแหน่งนำมาต่อยอดมาเป็นเมืองปลอดภัย smart safety zone 4.0 ได้ทันที

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ที่ให้ทุกภาคคัดเลือก 1 สภ. ทำโครงการ smart safety zone 4.0

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ เลือก สภ.ปากช่อง พื้นที่เมืองท่องเที่ยวขึ้นมาทำทันที

สร้างเมืองปากช่องเป็นเมืองปลอดภัย smart safety zone 4.0.

ปากช่อง. โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0. เพื่อเป็นโครงการนำร่อง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference