สภ.เมืองระยอง Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.สภ.เมืองระยอง ในวันเปิดโครงการ

         สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง เป็น 1ใน 3 แห่ง สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่ได้นำโครงการดังกล่าวมาใช้ ครอบคลุมพื้นที่ 4.4 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลตำบลเชิงเนิน

พื้นที่ดำเนินโครงการ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ระยอง Smart Safety Zone 4.0” พื้นที่โครงการทั้งหมด 4.4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 8,053 ครัวเรือน , 15151 คน , แบ่งเป็นชาย 7994 คน แบ่งเป็นหญิง 7757 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรม มีความหนาแน่นของจำนวนประชากร มีนักท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการ และมีแรงงานต่างด้าว เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) , ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , ศูนย์การค้าแพชชั่น ชอปปิ้ง แดสติเนชั่น , สวนสาธารณะสวนศรีเมือง , โรงแรม Holiday inn ระยอง (ระดับ 5 ดาว ) , พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ถนนยมจินดา

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดระยอง

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV 416 ตัว แบ่งเป็นกล้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 132 ตัว, กล้องของหน่วยงานราชอื่น 86 ตัว, กล้องของเอกชน 198 ตัว, ติดตั้งระบบ GPS ในรถสายตรวจ, ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ Police 4.0, Police i lert u, Facebook, Line Official Account, ระบบการแจ้งความออนไลน์เอกสารหาย, โครงการตำรวจพร้อมปรึกษาข้อกฏหมาย

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในการปรับปรุงภูมิทัศน์, แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบด้วย

                1.การใช้ระบบกล้อง CCTV 130 ตัว และห้อง ควบคุม CCOC กล้องวงจรปิดที่ใช้ในงานสืบสวน จราจรและสายตรวจ 24 ชม.

                2.ตู้แดง 4.0

                3.แอพพลิเคชั่น police i lert u

                4.โครงการฝากบ้านกับตำรวจ 4.0

                5.ติดตั้งระบบ GPS ในรถสายตรวจ

                6.ระบบแจ้งเอกสารหายออนไลน์

                7.การสร้าง Line official account ของโครงการ

                8.การใช้ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

                9.เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ