สภ.หาดใหญ่ Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.อัคร​วุฒ ธานีรัตน์​ ผกก.สภ.หาดใหญ่ ในวันเปิดโครงการ

         สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อว่า “พื้นที่สันติสุข” มีพื้นที่โครงการ 0.47 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ดำเนินโครงการ

         สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 150.17 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 478,493 คน

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “พื้นที่สันติสุข ” พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 0.478  ตารางกิโลเมตร จำนวน 4 ชุมชน  ประชากรรวม 4,453 คน แบ่งเป็นชาย 2,092 และแบ่งเป็นหญิง 2,361 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว ที่ผ่านมาเคยมีคนร้ายลอบวางระเบิดหน้าห้างโรบินสัน, ดีพวันเดอร์ผับ ใต้ห้างโอเดียน , หน้าประตูทางออกโอเดียน , หน้าร้านนิวเชอร์รี่ ถนนธรรมนูญวิถี , ในห้องคาราโอเกะหยอดเหรียญ ชั้น 4 ห้างลีการ์เด้นส์ พลาซ่า , ชั้นใต้ดินห้างลีการ์เด้น แต่ระเบิดไม่ทํางาน

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่  สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่, ที่ทําการไปรษณีย์หาดใหญ่, สถานีตํารวจรถไฟหาดใหญ่, มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ ห้างโรบินสัน, ห้างโอเดี้ยน , ลีการ์เด้นพลาซ่า , ตลาดสันติสุข  ธนาคาร 14 แห่ง , โรงแรม 24 แห่ง , ร้านทอง 27 แห่ง

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV จำนวน 617 ตัว แบ่งเป็นของมหาดไทย 228 ตัว , กล้อง กอ.รมน. 389 ตัว และ กล้อง CCTV ระบบ 4G จํานวน 22 ตัว แต่ในพื้นที่โครงงาน Smart Safety Zone ไม่สามารถใช้งานกล้องได้เพราะมีโครงการนำสายไฟลงใต้ดินจึงไม่สามารถใช้งานกล้องได้ ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ ได้แก่ Police 4.0 , Police i lert u , Line Official Account , Crime Online ,Youtube , ระบบ GPS real-time สําหรับติดตามสายตรวจ

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         กล้อง Face detection สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ , กล้องบันทึกวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ , รถตู้ CCTV เคลื่อนที่ตรวจจับใบหน้า เป็นรถตู้ที่ได้รับสนับสนุนจาก องค์การบริหารจังหวัดสงขลา โดยมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบรถตู้จํานวน 4 ตัว และมีโปรแกรมที่สามารถตรวจจับใบหน้าประกอบกับฐานข้อมูลหมายจับที่มีในคอมพิวเตอร์ , โดรนตรวจการ , ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ และ ขอความร่วมมือภาคเอกชน ปรับมุมกล้องให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ , การทาสีตีเส้น , ปรับปรุงป้อมจราจร , ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม