หนังสือ “Smart Safety Zone 4.0 เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน”

มิติใหม่ของการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอด (อาชญากรรม) ด้วยกลไก เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งการเปลี่ยนผ่านจากระบบราชการแบบเดิม ๆ สู่ “ระบบราชการ 4.0” บวกการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน

🤝👮‍♀️👷👩‍🌾👨‍🎓👩‍🏫👩‍💻👩‍🚒🧕👲👨‍⚕️👩‍🍳👨‍🔧👩‍🔬💪

เราจะพาทุกเมืองสำคัญทั่วประเทศไทย 🏙 สู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City” 🎆